STEVAN MESIC – IZDAJICA

 

 

U na{oj hrvatskoj slu`bi priob}avanja do sada nedostaje slikovnog materijala o na{em voljenom i ljubljenom predsjedniku,

`andarskom fa~uku pravoslavke iz Orahovice, ~iji je “otac” bio jatak Jove ^aruge!

Samo si zamislite koji bi mu ~ovjek mogao dati stupanj “plemstva”! Nejerovatno!

Ove slike nemaju autora i intelektualnog vlastnika jer {umadijske svinje jo{ nisu stigle taj stupanj vrednovanja!

Razmana`ajte ih drugima koliko god ho}ete!

 

 

STEVAN MESIC.jpg

 

Druk precednik u sve~anoj kapi!

 

 

 

 

 

 

Stevan orahova~ki -  antihrvat

 

 

 

Druk precednik u svakodnevnoj radnoj kapi!

 

 

Druk precednik u dubokom razmi{ljanju o Levaru i Gospi}u!

 

 

 

 

 

 

 

@andarski fa~uk iz Orlovca - ~etnik bradonja

STEVO IZ ORLOVCA. (nepoznati autor)

 

 

 

 

Mesi}ev idol “po {umama i gorama” sa jednom nogom.

 

 

 

 

Druk precednik je u Australiji vlastnik novog ~asopisa “NAPRETAK” i ovo je zadnje izdanje.

Za miloga Boga pa i on smije valjda zaraditi koju stotinu tisu}a dolalara.

Vi znmate kako ga Hrvati u Australiji “OBO@AVAJU”, a naro~ito DOMAGOJ!

 

 

Bando jugokomunisti}ka za{to ovu zemljopismu kartu skrivate u dr`avnom arhivu i nikome nije dostupna?

 

 

    Vojvoda Jovan ZAGREBA^KI

 

 

 

 

 

Bolj{evi~ka trojka iz Zagreba

 

 

 

 

 

 

Tko to ka`e, kako ja nisam Stevan iz ciganske ~erge sa Pantov}aka 241.

 

 

 

 

 

         NATRAG NA IZBORNIK