Zamoljeni ste za strpljivost od 5 minuta koliko je potrebno

za punjenje elektronskih podataka za ovu stranicu.

 

POVRATAK NA IZBORNIK 

 

 

 

1.) Zemljopisna karta kraljevine HRVATSKE 928. g.

 

 

 

 

2.) Zemljopisna karta kraljevine Hrvatske 1391. g.

 

 

 

 

3.) Zemljopis Kraljevine Hrvatske 1918 1920 g.

 

  

 

 

 

 

 

4.) Zemljopis banovine Hrvatske sporazumom iz 1939 g.

 

 

 

 

 

 

5.) Vojno teritorijalna podjela NDH od 9.XI.1941 do 9.IX.1943

 

 

 

 

 

 

 

 

6.) NDH poddjela po Velikim `upama 15.I.1941 9.IX.1943

 

 

 

 

 

 

 

 

7.) Vojno teritoriijalna podjela NDH do 9..IX.1943. po vojnim Sborovima

 

 

 

 

 

 

8.) Vojno teritorijalna podjela NDH po Rimskim Ugovorom do 9.IX.1943

 

 

 

 

 

 

 

 

9.) Zemljopisna karta NDH izdana 20 IX.1943 u Zagrebu sa

dr`avnim granicama prema susjednim dr`avama.

 

 

 

 

 

 

10.) NDH razpodjeljena na Velike `upe od 9.IX.1943 g.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.) NDH vojno teritorijalna podjela po Sborovima od 9.IX.1943 g.

 

 

 

 

 

 

12.) Postroj Domobraske vojnice po posadnim Sdrugovima 1944/45 g.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.) Postroj Usta{ke vojnice po Sdrugovima i posadnim mjestima.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.) Postroj Lova~kih i Gorskih Sdrugova u 1944 g.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.) Postroj HOS-a po divizijama i Sborovima u 1945 g.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVRATAK NA POCETAK STRANICE  

POVRAT NA IZBORNIK