ZNAKOVLJE HOS-a

 

 

 NATRAG IZBORNIKU

 

 

 

1. Znak 369 poja~ane pje{a~ke legionarske   2. Znak 362 pje{a~ke divizije

   pukovnije na izto~nom boji{tu.              zvane “Vra`ja divizija”

  


 

3. Znak CRNE LEGIJE uz                     3a.  Izkaznica

   izkaznicu

 


  

 

4. Znak hrvatskog domobranstva    5. Znak za hrvatsko domobranstvo

   za ~astnike na tvrdim kapama      na svim kapama i ~astnici

 


 

6. Znak gorskih zdrugova nosio se na   7. Znak lova~kih zdrugova nosio se

kapi a rimski broj ozna~avao broj Sdruga   na lijevoj nadlaktici i strani kape

 


 

8. Znak Usta{ke vojnice koji se je nosio     9. Znak AP koji se je nosio

   na taborskoj kapi vojni~ara i do~ast.       na vrhu taborske kape  

 

 


 

10. Neslu`beni znak castnika za kapu   11. Slu`beni znak za ~astnika UV

    u 1941 g.                             na svim vrstama kape

 


 

12. Znak AP za ~astnike            13. Znak AP za ~astnike

 

 


 

 

14. Metalna plo~ica no{ena           15. Znak no{en na ovratniku                            

    na ovratniku, PTB                  pripadnika prometnih Sdrugova

 

                       

 

 

16. Znak no{en na ovratniku         17. Znak no{en na ovratniku

   pripadnika PTS-a                    pripadnika SDS

 

                               

 

 

18. Znak pripadnika Usta{ke       19. Znak za tvrdu kapu

    sveu~ili{tne sati                   Redarstvenika

 

 

                    

 

 

 

20. Znak na tvrdim kapama,    21, Znak na tvrdim kapama, diplomasti,

    Redarstvenici                  ministri, ~lanovi vlade

 

 

                  

 

 

22. Znak Usta{kog lovca      23. Znak vojnog redarstvenika

                                PTS-a    

 

                   

 

 

24. Znak pripadnika I-vog godi{~a    25. znak pripadnika Hrvatske

   “Trolist” pitomca ~astni~ke {kole      legije na izto~nom boji{tu

 

 

                            

 

 

 

26.  Znak pomorske legije      27. Znak Hrvatske zrakoplovne legije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    na Crnom Moru   

 

               

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATRAG IZBORNIKU

 

                 hit counter code